Bảo mật thông tin

BẢO MẬT THÔNG TIN

Mục đích
– Hỗ trợ khách hàng tốt nhất.
– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ mà Trắc Địa Lê Kiên cung ứng.
– Xử lý giao dịch theo yêu cầu của khách hàng.
– Gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi, ưu đãi… dành cho khách hàng.

Phạm vi thu thập thông tin khách hàng
Khách hàng sẽ cung cấp thông tin cho Trắc Địa Lê Kiên lưu trữ, bao gồm:

  • Họ và tên
  • Địa chỉ
  • Điện thoại
  • Email

Và các thông tin về sản phẩm, dịch vụ:

  • Tên sản phẩm/ dịch vụ
  • Số lượng
  • Thời gian giao nhận sản phẩm
  • Địa chỉ giao nhận sản phẩm

Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin khách hàng sẽ được Trắc Địa Lê Kiên lưu trữ vĩnh viễn, chỉ xóa đi khi khách hàng có yêu cầu.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
Trắc Địa Lê Kiên cam kết chỉ sử dụng thông tin khách hàng để giải quyết các trường hợp tương ứng với Mục đích (đã nêu ở trên).

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 0988 511519 để được tư vấn rõ hơn.

Call Now Button